Baumit Klima.

Baumit Klima řešení pro různé povrchy.

Hladký gletovaný povrch:

Vytvořte dokonale rovný, hladký a paropropustný povrch z čistě přírodních materiálů pro zdravé bydlení.

Finální povrchová úprava
2x KlimaColor

Základní nátěr
-

Stěrka
KlimaFino

Základní nátěr
KlimaWhite

Jemný štukový povrch:

Systém, se kterým získáte jemný štukový povrch omítky s vysokým obsahem vápna.

Finální povrchová úprava
2x KlimaColor

Základní nátěr
-

Stěrka
-

Základní nátěr
KlimaWhite

Strukturovaný povrch:

Řešení odborníků, které Vám přinese dekorativní strukturovaný povrch bez škodlivých účinků.

Finální povrchová úprava
KlimaDekor

Základní nátěr
KlimaPrimer

Stěrka
-

Základní nátěr
KlimaWhite

Produktová řada
Baumit Klima.

Čistě vápenná Klima omítka

Jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná čistě vápenná omítka pro interiéry, s urychleným tuhnutím, mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností.

 • Díky svému složení a mikroporézní struktuře je omítka schopna vysoké adsorpce a desorpce vlhkosti.
 • Její báze a vlastnosti paropropustnosti výrazně podporují paropropustné vlastnosti zdiva.
 • Snadno docílitelné výsledné povrchy s pravidelnou štukovou strukturou.

Interiérový silikátový nátěr

Vysoce paropropustná ekologicky šetrná silikátová barva pro interiéry se zvýšenou kryvostí.

 • Díky svým vlastnostem podporuje schopnost regulace omítkového systému Baumit Klima.
 • Tento parametrje tím nejvíce důležitým pro správnou funkčnost celého omítkového systému.
 • Nátěr je i probarvitelný dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 7 až 9).

Vápenná stěka pro stěny a stropy

Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových jádrových omítkách, betonu nebo sádrokartonu.

 • Díky svým vlastnostem podporuje schopnost regulace jádrových omíek Baumit Klima.
 • Tento paramter je tím nejvíce důležitým pro správnou funkčnost celého omítkového systému.
 • Schopnost omítky pracovat s vlhkostí výrazně přispívá k eliminaci vzniku plísní.

Strojní Klima omítka

Jednovrstvá strojově zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

 • Regulaci vnitřního klima zajišťuje mikroporézní struktura omítky a její sorpční vlastnosti.
 • Omtíka podporuje paroprospustné vlastnosti podkladního zdiva.
 • Schopnost omítky pracovat s vlhkostí výrazně přispívá k eliminaci vzniku plísní.

Klima štuk vnitřní

Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určená jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

 • Díky svým vlastnotem podporuje schopnost regulace jádrových omítek Baumit Klima.
 • Tento paramter je tím nejvíce důležitým pro správnou funkčnost celého omítkového systému.
 • Schopnost omítky pracovat s vlhkostí výrazně přispívá k eliminaci vzniku plísní.

Základní nátěr/ penetrace

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanášením výrobků Baumit KlimaDekor a KlimaColor.

 • Díky svým vlastnostem podporuje schopnost regulace omítkového systému Baumit Klima.
 • Jednotná savost podkladu je důležitá pro následné nanášení a vysychání povrchové úpravy.
 • Zajišťuje výrazné zlepšení přídržnosti povrchových vrstev na podkladu.

Ruční Klima omítka

Přírodně bílá ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

 • Regulaci vnitřního klima zajišťuje mikroporézní struktura omítky a její sorpční vlastnosti.
 • Omtíka podporuje paroprospustné vlastnosti podkladního zdiva.
 • Snadno docílitelné výsledné povrchy s pravidelnou štukovou strukturou.

Pastovitá omítka pro interiér

Minerální, přírodně bílá, tenkovrstvá pastovitá omítka škrábané struktury, na vápenné bázi, pro interiér. Určena pro přímé zpracování.

 • Díky svým vlastnostem podporuje schopnost regulace omítkového systému Baumit Klima.
 • Tento paramter je tím nejvíce důležitým pro správnou funkčnost celého omítkového systému.
 • Pastovitá omítka je i probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 8 a 9).