Здравје и
Здраво живеење.

Здравјето е најважна вредност
за човекот.

Здравјето е еден од најважните фактори за удобен, среќен живот. Живееме во бурно време исполнето со напнатост, стрес и обврски. Секој ден, го изложуваме нашето тело на нездрав животен стил, исхрана или воздух со недоволно кислород и многу штетни материи.

Сите сакаме да бидеме во добра форма и со добро здравје.

Меѓу следните вредности, здравјето останува најважниот фактор за среќа.

EB77: Стандард Еуробарометар 77, Пролет 2012
EB69: Стандард Еуробарометар 69, Пролет 2008

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

ЗДРАВЈЕ

ЉУБОВ

РАБОТА

ПАРИ

ПРИЈАТЕЛСТВО

МИР

СЛОБОДА

ПРАВДА

ЗАДОВОЛСТВО

ОБУКА

ВЕРУВАЈТЕ

РЕД

ТРАДИЦИЈА

СОЛИДАРНОСТ

ОСТАНАТО

НЕ ЗНАЕТЕ

Личното здравје не зависи само од тоа што јадете, и дали вежбате доволно

Вашето здравје исто така зависи од вашиот мир и опкружувањето во кое го поминувате поголемиот ден од вашиот ден: внатрешното опкружување на вашиот стан или куќа