Filter

Broj kuće 1

Materijal za zidove

Debljina

Beton

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

FinoFinish

Divina Classic

Izolacioni materijal

Debljina

Resolution XS 022

14 cm

1.5Udobnost kuće

Broj kuće 2

Materijal za zidove

Debljina

Beton

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

Ionit

Izolacioni materijal

Debljina

openTherm reflect

20 cm

1.4Udobnost kuće

Broj kuće 3

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

RatioGlatt

Divina Classic

Izolacioni materijal

Debljina

-

-

2.1Udobnost kuće

Broj kuće 4

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

openTherm reflect

18 cm

1.4Udobnost kuće

Broj kuće 5

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

-

-

Izolacioni materijal

Debljina

Resolution XS 022

12 cm

Ispitna kuća
za primenu novih proizvoda

Broj kuće 6

Materijal za zidove

Debljina

Konstrukcija od drvenog rama

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

Gips kartonska ploča + FinoBello

Divina Classic

Izolacioni materijal

Debljina

StarTherm

6 cm

1.9Udobnost kuće

Broj kuće 7

Materijal za zidove

Debljina

Konstrukcija od drvenog rama

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

Gips kartonska ploča + FinoBello

Ionitspachtel + Ionit

Izolacioni materijal

Debljina

StarTherm

6 cm

1.9Udobnost kuće

Broj kuće 8

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

EPS

22 cm

Baza servera podataka
merenje spoljašnjih podataka

Broj kuće 9

Materijal za zidove

Debljina

50 cm opeka ispunjena sa mineralnom vunom

50 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

-

-

1.9Udobnost kuće

Broj kuće 10

Materijal za zidove

Debljina

Masivno drvo

20 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

-

-

Izolacioni materijal

Debljina

Pavatex drvena vlakna

20 cm

1.7Udobnost kuće

Broj kuće 11

Materijal za zidove

Debljina

Puna cigla

51 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

Gips-Glättputz

Disperziona farba

Izolacioni materijal

Debljina

-

-

Nova kuća/podaci dostupni u 2018

Broj kuće 12

Materijal za zidove

Debljina

Puna cigla

51 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

MPI 30 zaglađen

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

open Reflect Air

16 cm

Nova kuća/podaci dostupni u 2018