Zdravie &
Zdravé bývanie

Zdravie je pre človeka tou
najdôležitejšou hodnotou.

Je jedným z najdôležitejších predpokladov pohodlného a šťastného života. Žijeme v uponáhľanom svete plnom napätia, stresu a záväzkov. Náš organizmus je každodenne vystavovaný nezdravému životnému štýlu, strave a vzduchu, ktorý neobsahuje dostatok kyslíka a je zdrojom škodlivých látok.

Všetci chceme byť vo forme a zdraví. Celoeurópsky prieskum Eurobarometer ukázal, že tri štvrtiny Európanov pokladajú zdravie za najvýznamnejšiu hodnotu, ktorá podmieňuje ich šťastie.

Spomedzi nasledujúcich hodnôt je práve zdravie tým najdôležitejším predpokladom, ktorý ovplyvňuje pocit šťastia.

EB77: Štandardný Eurobarometer 77, Jar 2012
EB69: Štandardný Eurobarometer 69, Jar 2008

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

ZDRAVIE

LÁSKA

PRÁCA

PENIAZE

PRIATEĽSTVO

MIER

SLOBODA

SPRAVODLIVOSŤ

POTEŠENIE

VZDELANIE

VIERA

PORIADOK

TRADÍCIE

SOLIDARITA

INÉ (UVEĎTE)

NEVIEM

Vaše zdravie nezávisí len od toho, čo jete alebo či máte dostatok pohybu.

Vaše zdravie závisí aj od duševného pokoja a od prostredia, v ktorom trávite väčšinu času – od interiéru vášho bytu či domu.