Želimo, da bi se ljudje počutili dobro v svojih domovih.
Naši proizvodi so plod raziskav in spoznanj iz raziskovalnega centra Viva Park.

Mag. Robert Schmid, ustanovitelj raziskovalnega centra Viva Park

Viva Park je bil je bil ustanovljen leta 2015, v avstrijskem Wopfingu. Stoji ob prav tako pomembnem inovacijskem centru Baumit.

Viva Park je največji tovrstni raziskovalni projekt za primerjavo gradbenih materialov v Evropi. Poglavitna naloga projekta je pridobiti, natančno izmeriti in ovrednotiti vpliv gradbenih materialov na kakovost bivanja.

Kako potekajo raziskave?

Hiše so zgrajene iz različnih zidnih konstrukcij. Zunanje in notranje stene so obdelane z različnimi gradbenimi materiali. Strehe, okna in vrata so enaka v vseh hišah. Za prikaz realnih življenjskih pogojev ima vsaka hiša vlažilec zraka, ki v določenih obdobjih samodejno proizvaja vlago. Njegov namen je simulirati kuhanje in prhanje - dejavnosti, ki ustvarjajo vlago v prostoru. Hiše so redno prezračevane.

Zgradili smo 10 hiš, od katerih imata dve poseben status. Hiša št. 5 je namenjena testiranju novih Baumit proizvodov, kot so barve in ometi. Ta hiša ne zbira dolgoročnih podatkov. Hiša št. 8 je namenjena meritvam zunanjih parametrov: temperature, vetra, vlažnosti itd. V hiši št. 8 je podatkovni center, ki neprekinjeno zbira neobdelane podatke iz vseh ostalih hiš.

33

SENZORJEV

10

RAZLIČNIH PARAMETROV

+5

MILIJON PODATKOV

V vsaki hiši je 33 senzorjev, ki merijo 10 različnih parametrov. V dveh letih je bilo zbranih 5 milijonov različnih podatkov.

Analize
raziskav.

Da bi kar najbolj izkoristili pridobljene podatke, sodelujemo z verodostojnimi in neodvisnimi strokovnjaki:

 • Medicinska fakulteta na Dunaju
  (oddelek za okoljsko higieno in okoljsko medicino)
 • IBO
  (avstrijski inštitut za gradbeno biologijo in ekologijo)
 • FH Burgenland
  (visoka strokovna šola)
 • AGES
  (avstrijska agencija za zdravje in varnost hrane)

Te inštitucije so nam pomagale analizirati podatke in oblikovati rezultate.

Raziskave
so naše izhodišče.

Končni rezultati se uporabljajo na različnih področjih:

 • ocenimo lahko prednosti in slabosti različnih konstrukcij in gradbenih materialov,
 • vsakemu kupcu lahko svetujemo in mu predlagamo individualne rešitve,
 • preizkušamo lastne proizvode in rešitve Baumit, da bi dokazali njihov učinek.

Rezultate uporablja tudi naš oddelek za raziskave in razvoj za izboljšave obstoječih in razvoj novih proizvodov.

Primer:
poletna vročina.

več

Primer:
zimski mraz.

več

Primer:
vlažnost zraka
v prostoru
.

več